Hedwig Ziswiler
BAUGESUCH (§ 193 Planungs- und ... BEKANNTMACHUNG UND AUFLAGE BAUGESUCH (§ 193 Planungs- und Baugesetz) Gesuchsteller Häller- Ziswiler Hedwig , Stengelmattstrasse 10, 6252 Dagmersellen http://www.dagmersellen.ch/documents/vtxt1/DE/2012-0060_Haeller-Ziswiler_Hedwig.pdf

Hedwig Ziswiler | Hedwig Ziswiler | Hedwig Ziswiler |